Category Archives: ประเทศลิทัวเนีย

ทราไก

ลิทัวเนีย (Lithuania) เป็นหนึ่งในสามประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศทะเลบอลติก ประเทศเล็กๆที่มีสีสันน่าติดตามค้นหา จากแผนที่ในปัจจุบันจะเห็นว่าลิทัวเนียเป็นประเทศเล็กนิดเดียว แต่หากบอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อในอดีต ประเทศเล็กๆแห่งนี้เคยยิ่งใหญ่ขนาดครองพื้นที่มากที่สุดในยุโรปมาแล้ว!!! เมื่อสมัยที่ Grand Duchy of Lithuania ได้แผ่อิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนทั้งรัสเซีย โปแลนด์ และมัลโดวามาแล้วนั้นสิ้น เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ 28 กิโลเมตร ทราไก (Trakai) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ป่าเขา สายน้ำ และทะเลสาบแสนสวย หากใครเป็นผู้ที่หลงรักในธรรมชาติ ทราไกจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ในใจคุณ เมื่อแรกที่ได้ก้าวเข้าสู่ทราไกสิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างยิ่งคือบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่สองฝั่งถนน บ้านจะมีลักษณะชั้นเดียวแต่มีห้องใต้หลังคา และจะต้องมีหน้าต่างเพียงแค่สามบานเสมอ สีสันที่ใช้ก็สดใสดูแล้วทำให้จิตใจเบิกบานได้อย่างประหลาด นี่คือบ้านสไตล์ Karaim เป็นบ้านโบราณที่ทางการของลิทัวเนียพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์เอาไว้ให้ใกล้เคียงของเดิมในอดีต หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำมาถึงต้องมีหน้าต่างสามบาน? คำตอบก็คือ บานแรกหมายถึงพระเจ้า บานที่สองหมายถึงกษัตริย์ ส่วนบานที่สามหมายถึงครอบครัว ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับ? ทราไกเป็นเมืองเล็กนิดเดียว